Meny Lukk

Saksbehandling

FPM bistår med:

  • Byggesøknader
  • Delingssøknader
  • Dispensasjonssøknader
  • Saksbehandling
  • Ulovlighetsoppfølging
  • Matrikkelarbeid

Bygge- eller delingssøknad

Hjelp til utfylling av alle nødvendige skjema

Dispensasjonssøknad

Begrunnet søknad om dispensasjon

Saksbehandling

Lang erfaring med plan- og byggesaksbehandling fra kommunal forvaltning

Ulovlighetsoppfølging

Oppfølging av sak fra første varsel til pålegg om tvangsmulkt.

Matrikkelarbeid

Bestått matrikkelførerkurs