Meny Lukk

Prosjektarbeid

FPM bistår med:

  • Prosjektplan
  • Søknadsprosess
  • Prosjektledelse
  • Gjennomføring

Prosjektplan

Hjelp til konkretisering av forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt. 
FPM har erfaring med bruk av Innovasjon Norges verktøy PLP (Prosjeltlederprosessen) og har gjennomført kurset PLP-Utviklingsevne.
Mer informasjon om PLP

Søknadsprosess

Hjelp til utfylling og formulering av søknader

Prosjektledelse

Hjelp til ledelse av en eller flere prosjektfaser 

Gjennomføring

Hjelp til gjennomføring av hele eller deler av prosjektet