Meny Lukk

Miljøfyrtårnsertifisering

Dokumenter virksomhetens miljøinnsats!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Et Miljøfyrtårn oppfyller fastsatte miljøkriterier og gjennomfører tiltak for å sikre miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Kriteriene er tilpasset mange ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Over 6000 virksomheter er så langt sertifisert.

Les mer om miljøfyrtårn

Fosen Plan og Miljø AS har godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som kan bistå i sertifiseringsprosessen.

Et digitalt verktøy gir alle sertifiserte virksomheter et årlig klimaregnskap og en oversiktlig statistikk over miljøprestasjonene.
Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.