Meny Lukk

Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Fosen Plan og Miljø AS har godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som kan bistå i prosessen.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Et Miljøfyrtårn oppfyller fastsatte miljøkriterier og gjennomfører tiltak for å sikre miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for mange ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.
Miljøfyrtårn gir gjennomgående miljøstyring og god oversikt over miljøarbeidet i virksomheten. Et digitalt verktøy gir alle sertifiserte virksomheter et årlig klimaregnskap og en oversiktlig statistikk over miljøprestasjonene.
Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.