Meny Lukk

Detaljregulering Stokkøya hytter og parsellhager

Vedtatt av Åfjord kommunestyre 16.02.2022

Klikk på dokumentene under for å åpne dem.

 
Planbeskrivelse


Plankart


Planbestemmelser